Kerja-kerja Perlindungan Tingkap Yang Diketengahkan

Yang Diketengahkan

Langsir – Lipatan Riak

Langsir Lipatan Riak (diketahui sebagai Lipatan S atau Lipat Gelombang)

Yang Diketengahkan

Langsir – Lipatan Riak

Langsir Lipatan Riak (diketahui sebagai Lipatan S atau Lipat Gelombang)

Yang Diketengahkan

Langsir – Lipatan Riak

Langsir Lipatan Riak (diketahui sebagai Lipatan S atau Lipat Gelombang)

Yang Diketengahkan

Langsir – Pleat Berganda

Langsir & Fabrik Halus Pleat Berganda (diketahui sebagai Singapura Pleat)

Yang Diketengahkan

Langsir – Pleat Berganda

Langsir & Fabrik Halus Pleat Berganda (diketahui sebagai Singapura Pleat)

Yang Diketengahkan

Bidai I

Bidai Belang

Yang Diketengahkan

Bidai II

Bidai Belang & Bidai Gulung

Perpustaka Produk

Lihat Foto & Katalog Produk Penuh kami di Google Drive

Perpustakaan Kerja

Lihat Kerja-kerja yang Diketengahkan di Google Drive