Kerja-kerja Perlindungan Dinding Yang Diketengahkan 2019 CTRM

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 02 – Dewan Pejabat Kewangan)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 02 – Pejabat Penggajian)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 02 – Pejabat Kos)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Bilik Latihan)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Bilik Latihan)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Bilik Menunggu)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Laluan Pejalan Kaki)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Dewan Pejabat)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Pejabat Sumber Manusia)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Pejabat Pentadbiran)

Yang Diketengahkan

Batu Berendam Melaka

Kertas Dinding Korea (CTRM – Fasa 01 – Pejabat MIS)

Perpustaka Produk

Lihat Foto & Katalog Produk Penuh kami di Google Drive

Perpustakaan Kerja

Lihat Kerja-kerja yang Diketengahkan di Google Drive